חינוך רבותי חינוך


ראיד ברהום

בסקר שערך לאחרונה השבועון בקיצור לגבי הבחירות במטה יהודה נשאלו שתי שאלות מרכזיות האחת, לגבי המועמד המועדף לראשות המועצה והשניה, לגבי הנושא הדחוף ביותר שאיתו צריכה מטה יהודה להתמודד בתקופה הקרובה.
על השאלה השנייה, ענו כמחצית ממשתתפי הסקר כי הנושא החשוב ביותר הוא שיפור מערכת החינוך בכל הגילאים. כאחד המצדד בחוכמת ההמונים אני סבור כמותם .
הציבור מכיר את האימרות הנפוצות כגון: "החינוך עומד בראש מעיינינו", "אין עתיד ללא חינוך טוב", "החינוך הוא נשמת אפה של החברה", משפטים אלו אינם אמירות סרק, אלא משקפים את המקום הייחודי הניתן לחינוך בתפיסת עולמם של תושבי המועצה.

החכם מתקופת חורבן בית שני, יהושע בן גמלא, טיפח לראשונה את רעיון ביה"ס והשתמש במעמדו ככהן גדול כדי להוציאו מן הכוח אל הפועל. הוא הבין את החשיבות הגדולה שיש להנחלת התורה לציבור הרחב ולא להותיר את הלימוד רק בידי מי שיכול להרשות לעצמו. יתרה מזה, הוא חשב שהחינוך חייב להיות מחובר לקהילה ולנעשה סביב ולא מנוכר לה ולכן הקים בתי ספר בכל רחבי ממלכת יהודה. כמה מצער לגלות כי איש חינוך זה, נרצח על ידי חבורת הקנאים שהשתלטה על בית המקדש ודחו את המסר החינוכי והמתון של דמויות חינוכיות כמוהו.
הגמרא במסכת ברכות קובעת כלל: "לעולם יתפלל אדם בבית שאין בו חלונות", משמע, שהאדם חייב לכוון את ליבו לאור המציאות. כל המועמדים לראשות המועצה, ראויים הם בעיניי לתפקיד, אבל הם חייבים לכוון את ליבם לאור המציאות, הם אינם יכולים להקל ראש בנושא החינוך.

הרבה מחשבה ואמצעים הושקעו בחינוך בישובי המועצה האזורית מטה יהודה בשנים האחרונות, אבל אנו עדיין רחוקים מחוף מבטחים, על אחת כמה וכמה הישובים הערבים במועצה. חשוב לזכור, שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה תפתח כנראה כהרגלה בחודש ספטמבר ...הבחירות הן באוקטובר ואת שטר החינוך יפקידו המצביעים בקלפי.

ראיד ברהוםאיש חינוך
עין ראפה