מאז קום המדינה והמנהיגות הישובית נבחרת בהליך דמוקרטי , ועד מקומי נבחר .
הכפר עין ראפה הוא כפר מוסלמי ליברלי רבגוני , ומכניס אורחים , מקיים יחסים מעולים של שותפות ודו קיום עם כל הישובים הסמוכים לו , בין שאר הפעילויות החברתיות שמתקיימות בכפר עין ראפה, חשוב לציין שהוא באופן קבוע מארח משלחות של נוער יהודי מחו"ל ( תגלית - נפט"י ) אשר מקבל בין הייתר הרצאה במסגד הכפר על ערבי ישראל בכלל והאיסלאם בפרט.
הכפר השכיל לבחור הנהגה צעירה בשונה מכפרים ערבים באיזור שמנהיגים מדיניות של רפורמה יישובית ומייצרת שתופי פעולה עם הישובים היהודים באיזור.
ועד הישוב שנבחר לאחרונה עומד בראשו מר עלאא ברהום מצעירי הישוב שכבר עשור בתפקיד ומוביל מדיניות של התחדשות חיזוק מעורבות הקהילה בחיי הכפר ובניית חזון עתידי , ולציידו נבחר לאחרונה מר ראיד ברהום איש חינוך ופעיל ציבור שפועל נמרצות יחד עם עלאא להפיכת עין- ראפה למרכז למפגש ודו שיח של אוכלוסיות שונות ודתות שונים בחברה הישראלית , למען עתיד טוב יותר , ויחד עם שתי מדריכות מהמכון לאנליזה קבוצתית מקיימים זו השנה השלישית מעגלי שיח שמשתתפים בהם תושבי האזור.

טבלת אנשי קשר - וועד מקומי
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עלא ברהום יו"ר וועד מקומי עין ראפא ובטחון 054-6734361 ala.barhoom@gmail.com
זכריא ברהום ס.יו"ר וועד מקומי עין ראפא 052-2675236
רא'איד ברהום יו"ר וועד תיירות וכלכלה 053-9860166 052-2603752 barhum.raied@gmail.com
סובחי ברהום חבר וועד מקומי עין ראפא 050-3833037
מוניר ברהום חבר וועד מקומי עין ראפא 050-2418566 barhum.mu@gmail.com
סמיר רומן מזכיר הכפר 052-6366599 s.s.roman@hotmail.com
מאלק ברהום יו"ר וועד חינוך 052-4807756 malek.barhom62@gmail.com
רמזי ברהום יו"ר וועד תשתית 050-5975908
מחמד.ר.ברהום יו"ר וועד חינוך בלתי פורמאלי 050-2797000 modi.barhum@gmail.com
מחמד.מ.ברהום יו"ר וועד תוכנית מתאר 052-6534239 mbarhum2000@yahoo.com
בשאר ברהום גזבר 054-6601955 Barhumbashar@gmail.com
יוסף ברהום חבר מלאה - נציג הכפר 054-4757199
מזכירות וועד מקומי עין ראפא 02-5793330 ainrafa6@gmail.com